Thuis in uw branche

Controle op maat

  • Publicatiedatum: 8-9-2015

SRA heeft voor het zomerreces in de Tweede Kamer diverse gesprekken gevoerd met Kamerleden over wetsvoorstel 34 176 (uitvoeringswet Richtlijn jaarrekening). Hierin komen onder andere de criteria van de wettelijke controlegrenzen aan bod. SRA vindt het belangrijk dat eerst gedegen onderzoek wordt gedaan naar gebruikersbehoeften, informatieverschaffing over ondernemingen, en naar andere vormen van zekerheid.

We kunnen u in dit kader meedelen dat SRA samen met VNO NCW en MKB Nederland vanuit publiek belang een project start waarin onderzoek gedaan wordt naar alternatieven voor de huidige controlegrenzen, namelijk controlecriteria op maat van ondernemingen. Dit onderzoek moet binnen een jaar zijn afgerond.