Thuis in uw branche

De uitgebreide controleverklaring: wat wel en wat niet?

  • Publicatiedatum: 24-1-2017

Er bestaan veel vragen en onduidelijkheid over de ‘uitgebreide controleverklaring’. De verwarring komt voor een groot deel omdat er sprake is van twee wijzigingen.

Deze wijzigingen luiden:

  • de uitbreiding van de controleverklaring die vanuit de nieuwe IAASB-standaarden per boekjaar 2016 van toepassing worden
  • de uitbreiding van de controleverklaring zoals die is voorgesteld in het rapport In het publiek belang

Wijziging Standaarden

In 2016 is de controleverklaring gewijzigd en uitgebreid. Van de standaardteksten die de NBA hiervoor heeft aangepast, moet u verplicht gebruikmaken voor de controles boekjaar 2016. Voor meer informatie verwijzen we naar de NBA-website.

In het Publiek belang

Daarnaast moeten kantoren met een niet-oob-vergunning aan de slag met de implementatie van maatregel 4.5 uit het rapport In het Publiek belang: Bij alle wettelijke controles geeft de accountant een uitgebreide controleverklaring af. Met een beperkter regime voor de middelgrote ondernemingen (kernpunten controle). Daarin geeft hij meer inzicht in de aandachtspunten van zijn controle, de controlemethodiek en uitgevoerde werkzaamheden en de gehanteerde materialiteit.

Deze uitbreiding van de controleverklaring gaat over het inzichtelijk maken van de aandachtspunten in de controle zoals hierboven benoemd en de gehanteerde materialiteit. Dit kan echter niet worden afgedaan met standaardteksten. De verklaring moet aansluiten bij en consistent zijn aan de (planning en rapportage zoals die zijn vastgelegd in de) dossiers. Om dit als kantoren goed te kunnen inregelen en kwaliteit te borgen, is echter goede guidance noodzakelijk, constateert onder meer het Advies College Beroepsreglementering.

Naar verwachting zal het vermelden van kernpunten en de gehanteerde materialiteit pas op zijn vroegst gelden voor boekjaar 2017 (voorjaar 2018). Wij blijven u op de hoogte houden.