Thuis in uw branche

Doorontwikkeling HT

  • Publicatiedatum: 23-10-2018

Het project Doorontwikkeling HT houdt zich bezig met het verder onderzoeken en oplossen van knelpunten binnen het huidige Horizontaal toezicht. De Belastingdienst (BD) en het ministerie van Financiën gaan daarvoor in gesprek met externe stakeholders. Vanzelfsprekend is ook SRA van de partij.

We zitten nu in de onderzoeksfase van het project. Vijf onderwerpen worden in gespreksrondes doorgenomen: tax assurance, juridische normering, beleidsterrein (wetenschappelijke insteek), internationale ontwikkelingen (bijvoorbeeld BEPS), en nationale ontwikkelingen (onderwerp voor toezichthouders). SRA heeft meegesproken over de onderwerpen tax assurance (tax control framework) en juridische normering.

In de onderzoeksfase worden denkrichtingen, mede ingegeven vanuit SRA, besproken. Tijdens de bijeenkomst rond de juridische normen, werd gesteld dat het huidige HT bij de fiscaal dienstverlener (FD) waarschijnlijk beter is ingeregeld dan bij GO, de grote ondernemingen. Van belang is wel om te definiëren wat ieders rol is (FD, GO, BD) en dat er een onafhankelijke review bestaat.

Men streeft naar één nieuwe Leidraad, die duidelijk maakt wat van iedere speler wordt verwacht. Het convenant blijft overeind, de deelnameverklaring van de klanten (ondernemers) niet. We gaan toe naar een opting out-situatie, via entreevoorwaarden zoals het steunen op een kwaliteitsbeheersingsysteem en de toon aan de top, en meer maatwerk binnen het HT. Ook zullen afspraken moeten worden gemaakt over bepaalde normen en doelstellingen voor het vooroverleg.