Thuis in uw branche

Evaluatie Accountantskamer

  • Publicatiedatum: 10-2-2020

Op 30 januari jl. verscheen het Evaluatierapport Accountantskamer, een onderzoek naar de opzet, werking en effectiviteit van de Accountantskamer dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. Ook SRA heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De onderzoekers geven de Accountantskamer een aantal aanbevelingen mee, waaronder het verkorten en meer inzichtelijk maken van doorlooptijden, het professionaliseren van de website, en het uitbreiden van het instrumentarium van de Kamer met kwaliteitsondersteunende maatregelen.

Download het rapport