Thuis in uw branche

Expertmeeting 'Positie van concurrente schuldeisers in faillissement'

  • Publicatiedatum: 31-5-2021

Rijksuniversiteit Groningen voert in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar de positie van concurrente schuldeisers in faillissement. Het onderzoek bestaat uit een empirisch en een rechtsvergelijkend gedeelte waarin de vraag voorligt hoe de huidige positie van concurrente schuldeisers kan worden verbeterd.

SRA is uitgenodigd voor een expertmeeting, waarin met diverse stakeholders van gedachten wordt gewisseld over de onderzoeksbevindingen.