Thuis in uw branche

Financieringsmonitor: accountant en financieel adviseur meest ingeschakeld bij financiering

  • Publicatiedatum: 1-2-2023
Commissie Financiering
Commissie met Bert Duurland in gesprek over uitkomsten Financieringsmonitor en gevolgen voor het keurmerk

Uit de nieuwste Financieringsmonitor blijkt dat - na de directe benadering van de bank - de accountant en financieel adviseur het vaakst worden ingeschakeld voor een financieringsaanvraag: 35% van de financieringsaanvragen loopt via de accountant.

De SRA-commissie Financiering die op 31 januari bijeen kwam ziet hierin een kans voor SRA-leden om zich verder te specialiseren in het financieringsvak, bijvoorbeeld met het Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. ''De accountant heeft goud in handen want kent de klant en de cijfers, bovendien staan kwaliteit en integriteit hoog in het vaandel. We moeten de markt niet laten liggen.'' Bij accountants is tweederde van de kredietaanvragen bancair. Vanuit de commissie komt naar voren dat er op dit moment grote verschillen zitten tussen de aanvragen bij de grootbanken, niet alleen in de beoordeling (wel/ geen financiering toegekend) als ook het rentepercentage. Het loont om een aanvraag bij meerdere banken in te dienen. 

Gespecialiseerde kennis noodzaak

De non-bancaire route wordt met name onder jongere bedrijven vaker genomen, zo blijkt uit de monitor. Deze categorie kent volgens de commissie grotere risico's en is dus voor de bank minder aantrekkelijk. Bovendien staan jongere bedrijven hier meer voor open dan oudere bedrijven. Het verschil in rentetarief met banken wordt kleiner als gevolg van de rentestijgingen. Voor accountantskantoren een kans: het financieringslandschap is complex en vraagt om gespecialiseerde kennis.

Toename van mkb-ondernemers die overgaan tot financieringsaanvraag 

Voor het eerst sinds de monitor van 2019 is binnen het mkb het aandeel bedrijven dat na behoefte en oriëntatie tot een financieringsaanvraag komt toegenomen. Net als in voorgaande jaren is de bank het voornaamste kanaal waar mkb-bedrijven een beroep op doen om zich te oriënteren op externe financiering: 62 procent stapt direct naar de bank om de mogelijkheden te bespreken.

Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf oriënteren zich over het algemeen vaker via de bank dan bedrijven in het microbedrijf. Overbrugging van de coronaperiode is niet langer het belangrijkste financieringsdoel. Start en uitbreiding van het bedrijf is het voornaamste financieringsdoel (74%). De jaarlijkse monitor van het CBS publiceert de uitkomsten van juli 2021 tot juli 2022. 

Oproep: problemen openen bankrekening
Vanuit de commissie is het signaal gekomen dat ondernemers vaker problemen hebben met het openen van een bankrekening. Om eventueel een vuist te kunnen maken richting belangenorganisaties en overheid is nodig om dit probleem beter in kaart te krijgen, indien mogelijk met casuïstiek. Herkent u dit probleem? Stuur dan s.v.p. een e-mail aan lderksen@sra.nl.