Thuis in uw branche

Gerechtshof Den Haag geeft vanaf 1 augustus 2015 geen uitstel meer

  • Publicatiedatum: 8-9-2015

Het Gerechtshof Den Haag heeft in een brief laten weten vanaf 1 augustus 2015 geen herinneringen meer te verzenden en de gestelde termijn voor het herstel van verzuimen en het indienen van een verweerschrift niet meer te verlengen.

Dit betekent dat u vanaf 1 augustus 2015 een termijn van vier weken krijgt om verzuimen te herstellen en zes weken om een verweerschrift in te dienen. Indien u deze termijnen onbenut laat verstrijken zal het Gerechtshof Den Haag u geen herinnering meer sturen.

U zult dus zelf uw termijnen goed moeten bewaken: het Gerechtshof zal ook alle verzoeken om verlenging van de termijn (zowel voor het herstel van verzuimen als voor het indienen van een verweerschrift) afwijzen. Het Gerechtshof hoopt met de maatregelen de gemiddelde behandelingstijd van het hoger beroep in belastingzaken te verkorten van 12 maanden naar 10 maanden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.