Thuis in uw branche

Input verkiezingsprogramma politieke partijen

  • Publicatiedatum: 22-12-2015

Op 15 maart 2017 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. De programma's van de politieke partijen worden dan ook aankomend jaar voorbereid. SRA wil daar optimaal op inspelen met haar lobby op zowel fiscaal als accountancy-terrein.

In dat kader verzoeken wij u vriendelijk om voor half januari 2016 onderwerpen aan te dragen waarvan u denkt dat zowel wet- en regelgeving, het beroep als ondernemend Nederland beter wordt.

SRA zal een eigen 'programma' opstellen en daarmee actief de boer op gaan naar politieke partijen. Daarnaast wordt onze input ook ingebracht in het lobbytraject van MKB Nederland/VNO-NCW. U kunt uw input sturen naar sdanse@sra.nl voor 15 januari 2016.