Thuis in uw branche

Jan Zweekhorst nieuwe bestuursvoorzitter SRA

  • Publicatiedatum: 12-12-2019

Drs. Jan Zweekhorst RB is vandaag, 12 december 2019, door de algemene ledenvergadering van SRA gekozen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Jan Zweekhorst heeft tal van bestuurlijke functies bekleed en in overlegstructuren gezeten, zowel binnen SRA als in diverse gremia zoals de Belastingdienst en MKB-Nederland. Zweekhorst neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve RA, die deze taak twaalf jaar achtereen op zich heeft genomen.

Jan Zweekhorst en Menno Snel
De nieuwe SRA-voorzitter Jan Zweekhorst en staatssecretaris van Financiën Menno Snel, die een presentatie hield tijdens de SRA-dag.

Verbinder

Het SRA-bestuur is van mening dat het in Zweekhorst de juiste opvolger heeft gevonden. ''Jan Zweekhorst is een verbinder die het belang van de gemengde SRA-praktijk als geen ander kent en vooropstelt. Het bij elkaar brengen van divergerende krachten is een rode draad in zijn cv. Zweekhorst heeft oog voor onze leden en externe stakeholders, hun specifieke belangen en tevredenheid. In dat kader zien we Jan Zweekhorst als echte SRA-man en boegbeeld binnen en buiten onze vereniging, in diverse gremia van politiek, stakeholders en media."

Jan Zweekhorst (rechts) neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve
Jan Zweekhorst (rechts) neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve.

Speerpunten SRA-bestuur

Jan Zweekhorst gaat – samen met het bestuur en het bureau – de komende jaren inzetten op een aantal speerpunten, waaronder kwaliteit. ''SRA wordt gelinkt aan kwaliteit. Dat kwaliteitsbeeld, deze status quo, moeten we als het ware vastklikken en daar waar nodig verder uitwerken. Dat betekent enerzijds rust aan het veranderfront. Anderzijds kunnen we het kwaliteitsniveau van de diverse disciplines binnen onze gemengde praktijken meer naar elkaar toebrengen, zorgen voor één predicaat. De kracht van SRA is dat we altijd insteken op ‘van, voor en door’ de leden. Dit betekent ook het verder uitbouwen van de ondersteunende rol van en aan kleinere kantoren. Zij maken immers een groot deel uit van ons ledenbestand'', aldus Jan Zweekhorst.

Jan Zweekhorst (links) neemt de voorzittershamer over van Paul Dinkgreve
Jan Zweekhorst: "SRA wordt gelinkt aan kwaliteit''

Nieuw SRA-bestuur

Naast Jan Zweekhorst als bestuursvoorzitter, neemt Roland Ogink RA de rol van vicevoorzitter op zich. Hij is door de ALV herbenoemd. Stephan Seijkens RA wordt penningmeester en ing. Harry Marissen AA secretaris. Diana Clement AA RA is benoemd in het bestuur, evenals Paul Dinkgreve RA. Hij blijft aan SRA verbonden als bestuurslid en voorzitter van de Commissie Kwaliteit Vaktechniek.

Over Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst is vennoot en senior fiscalist bij BLM Accountants & Adviseurs in Veldhoven. Dit accountantskantoor is onlangs gefuseerd op basis van gelijkheid met FSV Accountants + Adviseurs.  Zweekhorst is in de nieuwe organisatie vennoot en fiscaal manager. Naast zijn diverse vakinhoudelijke bestuurlijke functies is hij regelmatig gastspreker en gastdocent op universiteiten en hogescholen in Nederland.