Thuis in uw branche

Kabinet zet in op verhoging wettelijke controlegrenzen per boekjaar 2023

  • Publicatiedatum: 27-12-2023
Alarm

Op 22 december jl. is de Minsterraad akkoord gegaan om het ontwerpbesluit voor de implementatie van de herziene EU-Jaarrekeningrichtlijn voor te leggen voor advies aan de Raad van State. In het besluit is voorgesteld dat rechtspersonen de verhoogde grensbedragen ook over boekjaar 2023 mogen toepassen.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging met een algemene maatregel van bestuur. Nadat eerst de Raad van State het ontwerpbesluit van advies zal voorzien, moet de Ministerraad op basis van dat advies nogmaals goedkeuring verlenen. Naar verwachting zal het definitieve besluit in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.

Lees meer: Minder bedrijven verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Dringende oproep

Eind november stuurde SRA een dringende oproep naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om bij de implementatie van de herziene EU-Jaarrekeningrichtlijn te opteren voor vervroegde toepassing per boekjaar 2023. Begin december voerde SRA daarover samen met MKB Nederland en de NBA overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De vervroegde optie is met name van belang voor ondernemingen die nu één boekjaar (2022) voldoen aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar in boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen. Alhoewel kantoren al met interim-controles zijn gestart, wegen de kosten daarvan niet op tegen een uiteindelijke niet noodzakelijke, geheel uitgevoerde wettelijke controle.

Snelle duidelijkheid noodzaak

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, begrijpt de problematiek voor zowel accountantskantoren en ondernemingen en de brede wens om te opteren voor vervroegde toepassing. In dat kader is een optie van een besluit met terugwerkende kracht ook nadrukkelijk besproken.

Voor aanpassing van het Burgerlijk Wetboek middels aan Algemene Maatregel van Bestuur is advies nodig van de Raad van State; dat proces duurde in 2022 zo'n 46 dagen. Het ministerie stelde in december nog advies op voor de minister, zodat het traject voortgang kan vinden. Daarmee hopen alle partijen snel duidelijkheid te kunnen geven.