Thuis in uw branche

Korte reactie SRA op examenfraudes

  • Publicatiedatum: 17-10-2023
Kompas

SRA vindt het verschrikkelijk te moeten constateren dat de fraude met interne en verplichte kennistoetsen verder blijkt te gaan dan een incident. Wij wijzen dit soort praktijken ten zeerste af en kunnen alleen maar hopen dat dit bij SRA-kantoren niet speelt.

Het werk dat vanuit ons mooie beroep in het mkb wordt verricht, verdient vertrouwen en heeft dat ook nodig. Elke ondermijning daarvan helpt daarbij niet.

Als aanbieder van de verplichte NBA-kennistoetsen, andere kennistoetsen en e-learnings op individueel- en kantoorniveau via het SRA-portaal, vonden we het op basis van de eerste berichten over examenfraude noodzakelijk om onze eigen (technische) processen door te lichten en mogelijke hiaten op te sporen. Wij willen daar bovenop zitten.

Als vereniging van kantoren staan we voor de kwaliteit van dienstverlening van onze leden. In dat kader is het van belang om prikkels te mitigeren die kunnen leiden tot elke ongewenste praktijk die daaraan afbreuk doet.

We weten dat kantoren binnen onze vereniging eigen onderzoek hebben gedaan en het onderwerp bespreekbaar maken, passend binnen een kwaliteitsgerichte cultuur. Dat juichen we toe.

Vanuit onze eigen aanjagende en ondersteunende rol bij de kantoren nemen we ook onze verantwoordelijkheid. Daartoe gaan we het gesprek met onze leden aan over de toetsing en borging van kennis, het mitigeren van risico's en bieden hen daarbij ook ondersteuning aan.

SRA zal er aan blijven werken om het vertrouwen in het werk van accountants en accountantskantoren duurzaam te herstellen en te borgen.