Thuis in uw branche

Kwartiermakers publiceren 11 AQI’s

  • Publicatiedatum: 15-2-2022

Minister Kaag van Financiën heeft de derde voortgangsrapportage van kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij de voortgangsrapportage bieden de kwartiermakers ook de eerste set van 11 Audit Qualilty Indicators aan die zij op basis van de consultatie van een concept-set hebben vastgesteld. 

De set AQI’s bevat uiteindelijk 11 kwaliteitsindicatoren. Accountantsorganisaties worden naar verwachting per 1 januari 2023 wettelijk verplicht om over deze indicatoren te rapporteren.

De kwartiermakers schrijven in hun aanbiedingsbrief dat de eerste set AQI’s bedoeld zijn als levend document. In de loop der tijd zullen de AQI’s worden aangepast. Door ze regelmatig te evalueren en waar nodig te verduidelijken wordt een instrument gecreëerd dat van toegevoegde waarde zal zijn voor de brede groep gebruikers van de jaarrekening. 

Geen norm

Ook geven de kwartiermakers nadrukkelijk aan dat de indicatoren geen norm zijn; ook niet via de achterdeur. ‘Bestuurders van accountantsorganisaties zijn hier zelf aan zet om de AQI’s geen norm te laten worden binnen hun organisatie. Daarnaast ligt er ook verantwoordelijkheid bij de accountants zelf. Het doen van een kwalitatief goede controle moet het belangrijkste doel zijn. Niet de resultaten op de AQI’s. De AQI’s zijn bedoeld om transparantie te geven over de controlekwaliteit.’

Elfde AQI

Op basis van de consultatie hebben de kwartiermakers enige aanpassingen in de concept-set aangebracht en een nieuwe AQI toegevoegd: de AQI Opleidingsuren ESG-onderwerpen. De kwartiermakers: ‘We hebben nadrukkelijk stil gestaan bij de maatschappelijke relevantie van de AQI’s. Dit heeft geleid tot toevoeging van een nieuwe AQI ESG-onderwerpen. Daarmee willen we voor de gebruiker inzichtelijk maken hoeveel opleidingsuren een accountant besteedt aan het goed kunnen beoordelen van niet financiële informatie zoals Environmental Social en Governance ESG gerelateerde onderwerpen ten opzichte van diens totaal beschikbare uren.’

AQI's 

Administratieve lasten

De Vries en Fonteijn gaan er na onderzoek vanuit dat de data-verzameling en rapportage niet zullen leiden tot excessieve verhoging van administratieve lasten. Ook niet waar het gaat om de AQI’s die gaan over medewerkersbetrokkenheid en opdrachtgeverstevredenheid. Om dat te verduidelijken hebben de kwartiermakers in het AQI document een vragenlijst toegevoegd. Daarbij is het idee dat medewerkers en klanten een link naar die vragenlijst ontvangen en de data rechtstreeks bij de NBA binnenkomt. De accountantsorganisaties hoeven in dat geval dus geen extra stappen te zetten voor het verzamelen en doorgeven van de gevraagde informatie.

Het SRA-bestuur heeft in het kader van administratieve lasten met name aandacht gevraagd voor de opstapeling van diverse maatregelen voor de sector, die tezamen zorgdragen voor een aanzienlijke lastenverzwaring.

Meer lezen over de AQI’s?

Het dossier Toekomst wettelijke controledomein biedt veel informatie. Nu de eerste set Audit Quality Indicators bekend zijn, kunnen we aan de slag met de verdere doorvertaling richting praktijk. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Downloads