Thuis in uw branche

Medio maart duidelijkheid pensioen eigen beheer?

  • Publicatiedatum: 23-1-2017

Staatssecretaris Wiebes heeft in het kader van het wetsvoorstel 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer' een novelle aangekondigd in de Eerste Kamer. Na ontvangst van deze novelle zal de Eerste Kamer naar verwachting het wetsvoorstel aannemen. Volgens een korte aantekening op de site van de Eerste Kamer wordt het voorstel op 9 februari 2017 in de Tweede kamer in stemming gebracht. De Eerste kamer verwacht uiterlijk 7 maart tot een besluit te komen.

SRA gaat ervan uit dat de novelle uitsluitend betrekking zal hebben op de door de staatssecretaris in de Eerste Kamer aangekondigde, en in de media gesignaleerde problematiek rond de (geactiveerde) indexatie.

We zullen de komende maanden aandacht blijven vragen van de politiek voor de onduidelijkheden in het wetsvoorstel. Ook zal getracht worden deze zaken te bespreken met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (kennisgroep). SRA verwerkt eventuele antwoorden daaruit in een FAQ.


Meer informatie