Thuis in uw branche

Micro-entiteiten

  • Publicatiedatum: 13-10-2015

De Eerste Kamer heeft de wijziging van Titel 9 BW 2 op 29 september jl. als hamerstuk tijdens de vergadering afgedaan. Titel 9 uit het Burgelijk Wetboek 2 gaat over de jaarrekening en het jaarverslag.

In de nieuwe bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen (de micro-entiteiten) die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo'n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van 13 naar 12 maanden. De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits alle bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan overigens alle bepalingen in na publicatie in de Staatscourant.

Taskforce

In de Commissie Kwaliteit Vaktechniek van SRA is op basis van de wetswijziging gediscussieerd over een notitie van Bureau Vaktechniek waarin de vraag aan de orde gesteld wordt of voor deze micro-entiteiten al dan niet de Standaard 4410 verplicht moet worden toegepast. Ook andere effecten op de orderportefeuille en werkzaamheden van de SRA-leden door de wijziging Titel 9 BW2 zijn doorgenomen. Op basis van de discussie concludeert de Commissie dat er behoefte is aan een duidelijke uiting waarin de effecten van die nieuwe wet over de micro-entiteiten worden beschreven. Daartoe zal een Taskforce worden opgesteld die binnen korte termijn met een uiting komen waarin meerdere facetten worden uitgelicht, zoals vaktechnische en commerciële aspecten en het maatschappelijk belang.