Thuis in uw branche

Nieuwe jas Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 10-2-2020

In het nieuwe jaar en met een nieuwe voorzitter krijgt ook de SRA-belangenbehartiging een ander jasje. Alle bestuursleden zullen meer bij de vertegenwoordiging namens SRA betrokken worden.

Zo blijft Harry Marissen zich op de kleinere kantoren richten en zal bijvoorbeeld Stephan Seijkens zich meer gaan focussen op de grotere SRA-leden.

Daarnaast gaan we werken met een lobbyteam dat periodiek bij elkaar komt.

Het team bestaat uit: Jan Zweekhorst (boegbeeld van onze vereniging, fiscaal), Diana Clement en Roland Ogink (accountancy), Cees Meijer en Saskia Danse (bureau) en Paul Dinkgreve (onder meer voor continuïteitsborging richting MKB Nederland en Stuurgroep Publiek belang). De inhoudelijke dossiers worden dus meer verdeeld. Ellena Anastassiadis (bestuurssecretariaat) ondersteunt het lobbyteam.