Thuis in uw branche

Nog geen duidelijkheid over afkoop PEB buitenlands pensioengerechtigde dga's

  • Publicatiedatum: 7-12-2017

De Directie Internationale Fiscale Zaken kan nog geen duidelijkheid verschaffen betreft de afkoop Pensioen in eigen beheer voor buitenlands pensioengerechtigde dga's. Dit naar aanleiding van de SRA Zorgenbrief van 7 november jl.

Naar aanleiding van onze hiervoor genoemde brief hebben zowel de Belastingdienst als het ministerie van Financiën bij SRA aangegeven dat hier hard aan wordt gewerkt.

Inmiddels heeft veelvuldig overleg met België plaatsgevonden. Daarbij heeft Nederland ook aangegeven dat dringend duidelijkheid is gewenst voor diegenen die hun pensioen in 2017 willen afkopen. Helaas heeft België tot op heden nog geen duidelijkheid gegeven over de behandeling van een afkoop onder de Belgische wetgeving. Men hoopt die op korte termijn te krijgen.

Ten aanzien van de verdragsrechtelijke kwalificaties wordt verwezen naar hetgeen tijdens de parlementaire behandeling is gezegd. Over de problematiek in andere landen dan België kan het ministerie van Financiën niets zeggen. Daarover is door de staatssecretaris van Financiën tijdens de parlementaire behandeling namelijk niets toegezegd.

We houden u bij nieuwe ontwikkelingen vanzelfsprekend op de hoogte.

Meer informatie

Lees meer over dit onderwerp en de zorgenbrief in ons Dossier Pensioen in eigen beheer.