Thuis in uw branche

Onderzoek behoeften mkb-ondernemers & positionering SRA

  • Publicatiedatum: 2-11-2020

SRA voert in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect op dit moment een onderzoek uit onder mkb-ondernemers. Als input voor een verdere professionalisering van de positionering van SRA-kantoren, wordt nauwgezet in kaart gebracht waar ondernemers problemen c.q. knelpunten ondervinden bij het succesvol ondernemen. Hierbij willen we concreet inspelen op de belevingswereld van ondernemers.

Daarnaast vindt onderzoek plaats naar wat ondernemers van hun adviseur/accountant verwachten en hoe zij de rol van deze adviseur/accountant idealiter ingevuld willen hebben. Het gaat hierom het brede werkveld, dus nemen we naast fiscaliteit ook bijvoorbeeld zaken mee als arbeidsrecht, financieren, subsidies, Brexit, et cetera.

Met de resultaten krijgen we inzicht waar de kansen liggen voor de SRA-Adviseur en hoe SRA haar leden moet ondersteunen om de adviseur voor het mkb te zijn en te blijven. Uiteraard speelt de afgelopen corona-tijd een rol in het hierboven genoemde vraagstuk. In deze tijd is juist ook de rol van de adviseur heel belangrijk geweest en kan de ondernemer wellicht nog beter zijn ervaringen met zijn adviseur en de verwachtingen voor de toekomst benoemen. Daarnaast kunnen we onze inspanningen op lobbygebied met de resultaten ook verder versterken.