Thuis in uw branche

Onderzoek effecten Wwft: evalueer mee!

  • Publicatiedatum: 16-3-2021
Euro witwassen

De ministeries van Financiën en V&J doen onderzoek onder alle Wwft-instellingen naar de doeltreffendheid en effecten van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Daartoe hebben zij EY opdracht gegeven.

Het onderzoek biedt ook accountantskantoren de unieke gelegenheid om zich uit te spreken over bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid en effecten van de maatregelen die sinds 2018 in de Wwft zijn opgenomen.

Anoniem onderzoek

Bij dit omvangrijke onderzoek wordt met name gebruik gemaakt van een vragenlijst die u anoniem kunt invullen. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt, tenzij u die invult en daarvoor expliciet toestemming geeft. Ook de resultaten van de vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden niet gedeeld met derden, de de Wwft-toezichthouders en de ministeries. AVG-proof dus.

De antwoorden op de vragenlijst zullen vervolgens worden getoetst met behulp van diepte-interviews met een klein aantal Wwft-instellingen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Met de evaluatie geeft de minister van Financiën uitvoering aan zijn toezegging aan de Eerste en Tweede Kamer om de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn binnen drie jaar te evalueren.

Doe mee!

De Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Gezien ook de vele vragen vanuit de praktijk die we bij ons binnenkrijgen, bevelen we het onderzoek bij u aan. U kunt uw ervaringen over doeltreffendheid, uitvoerbaarheid en effecten delen via onderstaande button:

Vul de vragenlijst in

De einddatum van de enquête is 6 april aanstaande.

Meer informatie over de Wwft?

Check ons dossier Wwft