Thuis in uw branche

Onderzoek Inspectie SZW

  • Publicatiedatum: 16-4-2019

De Inspectie SZW gaat vanaf 25 maart tot eind 2019 een groot aantal accountantskantoren controleren of zij voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van werkstress en werkdruk bij (jonge) werknemers.

Op de SRA-website (achter de inlog) vindt u guidance over hoe de inspectie verloopt en waar u zich op kunt voorbereiden.

Bij een van de verkennende gesprekken van de Inspectie bleek grote belangstelling te bestaan voor de uitkomsten van de SRA-Cultuurscan. Het SRA Bureau heeft het onderzoeksteam van de Inspectie uitgenodigd om kennis te nemen van de benchmarkresultaten van de SRA-populatie. Hiermee denken we SRA-leden te kunnen ontzorgen. Een afspraak met de Inspectie is in de maak.