Thuis in uw branche

Onderzoek naar audit-only model

  • Publicatiedatum: 6-12-2021

Kwartiermakers De Vries en Fonteijn hebben SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven  onderzoek uit te voeren naar de effecten en meerwaarde van een audit-only model voor accountantsorganisaties. In een audit-only model mogen accountants alleen auditdiensten aanbieden, geen adviesdiensten.

Om input voor hun onderzoek te verkrijgen, verstuurt het onafhankelijke onderzoeksbureau SEO twee type vragenlijsten:

  • Een vragenlijst naar alle openbaar accountants.
  • Een vragenlijst naar alle Wta-vergunninghouders: OOB- en niet-OOB-accountantsorganisaties.

Volgens de aangekondigde planning worden de openbaar accountants in week 48 per mail geïnformeerd, de OOB- en niet-OOB accountantsorganisaties in week 49. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de maatregelen Toekomst accountancysector.

Uw input wordt anoniem verwerkt, de data is niet tot personen of organisaties terug te leiden en wordt alleen door SEO ingezien. SEO rapporteert alleen geaggregeerde antwoorden.