Thuis in uw branche

Onderzoek verbetering mkb-financieringslandschap

  • Publicatiedatum: 1-2-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voert een verkennend onderzoek uit naar de mogelijkheden om het mkb-financieringslandschap te verbeteren. De aanleiding voor dit onderzoek betreft de motie Amhaouch (CDA) over het verbeteren van de kredietverlening aan het mkb en kleine familiebedrijven.

Meer specifiek richt het onderzoek zich op de vraag of de oprichting van een regionale mkb-bank van toegevoegde waarde is om de toegang tot kleine kredieten (tot 250.000 euro) voor kleine en micro-ondernemingen te verbeteren. Ook wordt nagegaan of alternatieve maatregelen om de toegang tot kleine kredieten te stimuleren meer voor de hand de hand liggen.

Oplossingen

SRA-bestuurslid Paul Dinkgreve heeft tijdens een online interview input gegeven. Veel mkb-ondernemers zijn als gevolg van corona hun buffers om te investeren kwijt geraakt en afhankelijk geworden van vreemd vermogen. Tegelijkertijd zijn juist de kleinere kredieten lastig te verkrijgen, zeker voor starters en doorstarters die automatisch een hoger risico met zich meebrengen voor de kredietverstrekkers. Hoe zorgen we ervoor dat de ondernemers met potentie, die zo belangrijk zijn voor de economische groei, hun investeringen kunnen doen? Paul Dinkgreve ziet de volgende oplossingen:

  1. Vouchers voor de ondernemer waarmee hij/ zij begeleiding kan inkopen voor een kwalitatief goede financieringsaanvraag.
  2. Herinvoering van de tante Agaathregeling.
  3. Beter onderscheid in de markt van financieringsadviseurs met de intrede van het keurmerk Erkend Financieringsadviseur.
  4. De overheid moet aan de achterkant – bij bestaande kredietaanbieders – aanvullend risico dragen zodat goedkopere funding binnen de Basel-regels mogelijk wordt. Juist omdat de bedrijfseconomische indicatoren in de huidige tijd slechter zijn dan normaal.