Thuis in uw branche

Ontwikkelingen kabinetsmaatregelen Toekomst accountancysector

  • Publicatiedatum: 7-7-2020

Het SRA-bestuur geeft u graag een update van de ontwikkelingen in het wettelijke controledomein. Nadat de Commissie Toekomst Accountancysector haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’ eind januari 2020 presenteerde, reageerde de minister van Financiën eind maart met een kabinetsreactie op dat rapport.

In zijn brief aan de Tweede Kamer liet hij weten de meeste aanbevelingen van de CTA over te nemen. Deze brief lichtte minister Hoekstra op dezelfde dag aan AFM, NBA, Young Profs en SRA toe. Hij moedigde de partijen in de keten aan de aanbevelingen gezamenlijk en met de kwartiermaker op te pakken.

Inmiddels heeft SRA diverse overleggen gehad met de AFM, de NBA en het ministerie. Binnen de Stuurgroep Publiek belang en de projectgroep nOOB-accountantsorganisaties is er vanzelfsprekend ook aandacht voor. Ook hebben we Tweede Kamerleden geïnformeerd over de Top zes aandachtspunten die we hebben geformuleerd voor dit proces. Voor de zomer hopen we nog te spreken met de benoemde kwartiermakers.

Voor SRA is van belang dat het proces rond de implementatie van de maatregelen zorgvuldig gebeurt en kan rekenen op draagvlak binnen de hele keten. Dat kan alleen als de definities helder en eenduidig zijn, en in context staan. Daarnaast vinden we dat alle SRA-kantoren met een Wta-vergunning toegang moeten kunnen blijven houden tot de wettelijke controlemarkt. Ook als het gaat om de kosten voor toezicht die zij moeten afdragen. Alle aanvullende maatregelen moeten een mkb-toets kunnen doorstaan. Maatwerk is van belang evenals de aantrekkelijkheid van het beroep.