Thuis in uw branche

Ontwikkelingen Wet Elektronisch Berichtenverkeer (EBV)

  • Publicatiedatum: 8-3-2016

De overheid en de Belastingdienst zijn afgelopen najaar gestart met de campagne over de Wet Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Deze campagne wordt gevoerd met de slogan 'Vaarwel blauwe envelop'.

De titel geeft duidelijk aan dat de Belastingdienst de overstap wil maken naar de digitale postbus van mijn.overheid.nl. De Wet EBV beoogt dat alle communicatie vanuit de overheid en overheidsinstellingen (landelijk en lokaal) vanuit een centraal platform geschiedt. Dit platform is voor particulieren te activeren en te benaderen met behulp van DigiD. 

Kritiek

De eerste stap vanuit de Belastingdienst was dat de voorlopige toeslagen 2016 niet meer per post maar alleen via een elektronische beschikking werden toegestuurd. De Toeslaggerechtigde ontving een brief waarin naar de digitale berekening (aanslag/beschikking) werd verwezen. Dit leidde tot kritiek en kleine aanpassingen in de uitrol. Zo is inmiddels besloten de definitieve afrekeningen van toeslagen 2015 en 2016 vooralsnog op papier te laten verlopen. In juli 2016 wordt hier nader naar gekeken.

Vanaf het najaar 2016 is het de bedoeling dat ook aanslagen inkomstenbelasting en andere formele correspondentie met de Belastingdienst, zoals uitnodiging doen van aangifte (UDA), via de berichtenbox gebeurt.  Het gaat daarbij om het aangifte jaar 2016 en later.

Aangepaste flyer

Belastingplichtigen krijgen bij de UDA een flyer inzake de berichtenbox. In het beconoverleg is besproken dat een dergelijke flyer niet geschikt is voor relaties van fiscaal dienstverleners. De relaties van fiscaal dienstverleners - de particulieren en ondernemers/DGA’s die in de uitstelregeling zitten - ontvangen rond 8 maart 2016 een aangepaste flyer en brief.

Het is ook voor deze relaties van belang dat zij hun berichtenbox activeren. Weliswaar besteden zij hun fiscale aangelegenheden uit, maar tot dit moment ontvangen zij alle post per papier thuis en ontvangt de fiscaal dienstverlener via de SBA de aanslagen digitaal. In het najaar stopt de toezending van de papieren aanslagen aan de belastingplichtige zelf. Kortom,  hij/zij zal dan de berichtenbox nodig hebben om zelf ook een kopie te ontvangen.

Speciaal telefoonnummer

De berichtenbox is overigens ook van belang voor andere berichten van de overheid, zoals de APK voor de auto en de aanslagen onroerend zaak. Mocht een belastingplichtige problemen ondervinden bij het activeren van de berichtenbox, dan is er een speciale helpdesk ingericht die te bereiken is op telefoonnummer 0800 - 235 83 52.
 
Let op: Het is verstandig dat de relaties geen e-mailadres ingeven van de fiscaal dienstverlener / adviseur. De kans op fouten is dan groot omdat de fiscaal dienstverlener diverse e-mails ontvangt waarbij (vooralsnog) in de e-mail niet vermeld wordt om welke belastingplichtige het gaat.