Thuis in uw branche

Opvolging SRA op maatregelen rapport 'In het Publiek Belang'

  • Publicatiedatum: 25-3-2015

De accountancysector moet in beweging komen. Dat blijkt uit de roep vanuit de politiek en het maatschappelijk verkeer, en uit het rapport 'In het Publiek Belang'. Dat rapport is door elke partij in de accountancywereld omarmd. Niet alleen de individuele professional zelf, maar ook de accountantsorganisaties waarop de Wta zich richt. In dat kader wil SRA haar verantwoordelijkheid nemen, juist ook in het mkb-segment.

Een stuurgroep vanuit het SRA-bestuur heeft zich gebogen over de maatregelen zoals voorgesteld in het rapport 'In het Publiek Belang' van de werkgroep 'NBA Toekomst Accountantsberoep', waarin SRA-bestuurslid Diana Clement zitting had. Deze stuurgroep heeft gekeken waar SRA haar verantwoordelijkheid kan en moet nemen, en op welke wijze dat dan eventueel zou moeten gebeuren (denkrichtingen).

Maatregelenmatrix

De input van de stuurgroep is verwerkt in de Maatregelenmatrix die achterin het rapport In het Publiek Belang te vinden is. Deze matrix is inmiddels gedeeld en besproken met de NBA en het ministerie van Financiën. Zoals de SRA Maatregelenmatrix laat zien, nemen we deel aan de ingestelde werkgroepen die de NBA instelt als vervolg op het werk van de werkgroep. Zo wordt Diana Clement bijvoorbeeld voorzitter van de werkgroep Goodwill.

Binnen SRA-verband zullen ook de SRA Reviewcommissie en de Commissie Kwaliteit Vaktechniek daarbij vanwege hun eigen expertise dan wel verwachte rol ingeschakeld worden. Deze commissies zullen handen en voeten geven aan de acties, voorstellen, denkrichtingen, uitwerkingen, monitoring et cetera. De verwachting is om rond april 2015 opvolging te geven aan de uitgezette acties en te rapporteren wat we als SRA dan gedaan hebben.

Belangen gewaarborgd

Ook samen met andere partijen in de sector houdt houdt SRA stevig vinger aan de pols, juist omdat de maatregelen uit het rapport ook van invloed zijn op alle vergunninghouders (OOB en niet-OOB) of alle accountants. SRA bestuurslid Diana Clement is bijvoorbeeld voorzitter van de projectgroep Goodwill, zodat ook de belangen van de mkb-kantoren gewaarborgd zijn.
 
Half februari heeft op initiatief van SRA een bijeenkomst plaatsgevonden met niet-OOB-vergunninghouders. Uit de aanwezige kantoren is een vertegenwoordiging gekozen die zich onder leiding van Roland Ogink (De Jong & Laan), NBA-projectleider Kris Douma en SRA-voorzitter Paul Dinkgreve zal buigen over de toepasbaarheid, eventuele knelpunten en praktische doorvertaling van maatregelen die gelden voor alle vergunninghouders. De input van niet-OOB-vergunninghoudende kantoren kunnen we zo waarborgen.  


Download


Eerder brachten wij