Thuis in uw branche

Pensioen in eigen beheer

  • Publicatiedatum: 17-1-2017

SRA heeft tot twee keer toe haar zorgen geuit bij de Eerste Kamer over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB). Met het wetsvoorstel is feitelijk alleen afscheid genomen van deze vorm van ondernemerspensioen, zonder een adequaat alternatief met effectieve invulling te introduceren.

De uitfasering van het PEB lost slechts de bestaande problemen van afwijking tussen fiscale en commerciële waardering op. Visie op de toekomst van het ondernemerspensioen is vereist. Nu dreigt het risico dat menig dga –naar analogie met de zzp’er- niets regelt voor zijn oudedagsvoorziening.

Daarnaast stuurden  NOAB, RB en SRA gezamenlijk een brandbrief, met name over de zogenaamde partner/schenkingsproblematiek. Onder de huidige omstandigheden zal de dga die buiten gemeenschap van goederen is gehuwd (en dat zijn de meesten) nauwelijks gebruik maken van de uitfaseringsmogelijkheden. Het doel van het wetsvoorstel noch de budgettaire opbrengst zal dan worden bereikt. Als men dit beoogde doel wil bereiken, zal vooreerst de partnerproblematiek moeten worden opgelost. 

Ook tijdens een overleg met de Belastingdienst is er binnen de kaders van Horizontaal toezicht over PEB gesproken. De Belastingdienst wil kantoren met een convenant graag ondersteunen bij de uitfasering PEB. Het voorstel is om in gezamenlijk overleg te kijken of er gevallen zijn waarbij vooroverleg niet nodig is. Spelregels daarvoor zouden dan gezamenlijk met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) opgezet kunnen worden. Mocht dat lukken, dan is dat in ieder geval ook een mooi voorbeeld van HT-waarde!

Meer informatie over de haken en ogen rond pensioen in eigen beheer vindt u in het dossier pensioen in eigen beheer

Wij wijzen u ook op het artikel dat Ruud van den Dool van SRA Bureau Vaktechniek samen met Hedwig van der Weerd (Londen & Van Holland, Universiteit van Amsterdam) publiceerde in het Weekblad Fiscaal Recht (Uitfaseren pensioen in eigen beheer, schenkings- en verdragsaspecten, 15 december, WFR 2016/249).

Meer lezen over belangenbehartiging?

Op sra.nl bent u heel snel bijgepraat over wat het SRA-bestuur doet op het gebied van public affairs. Dagboek van de SRA-lobby schetst de activiteiten en belevenissen van het SRA-bestuur op lobbygebied. Een greep van veel wat zij meemaken, alles wat opvalt. Soms met inhoudelijke of vaktechnische insteek. Standpunten. Vanzelfsprekend op persoonlijke titel. Een inkijk in de wondere wereld van public affairs met mogelijkheid om uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen toe te voegen.