Thuis in uw branche

Professionele financieringsaanvraag noodzakelijk voor succes klein krediet

  • Publicatiedatum: 22-2-2018

Microbedrijven, ruim 90% van het mkb, worstelen met financiering. Ondanks het feit dat de kredietwaardigheid van deze groep ondernemers met minder dan 10 fte sterk is verbeterd, zo blijkt uit big data van SRA Branche in Zicht, is het aantal toegewezen financieringen sterk afgenomen.

Indien er geen oplossing komt voor financierbare ondernemers met groeipotentie met een kredietaanvraag tot € 250.000, dreigt een groeiplafond voor het Nederlandse mkb. Dinsdag 20 februari 2018 hebben vertegenwoordigers van financierend Nederland op uitnodiging van SRA gebrainstormd over mogelijke oplossingen.

 

Lees het hele persbericht