Thuis in uw branche

Projectgroep ZZP

  • Publicatiedatum: 12-2-2015

Paul Dinkgreve en Jan Zweekhorst nemen namens SRA deel aan de Projectgroep ZZP die in MKB Nederland verband is ingesteld. Tijdens de eerste vergadering, half januari, is gesproken over de VAR/BGL-problematiek.

Het kabinet heeft het wetsvoorstel aangehouden (niet echt ingetrokken) en beraadt zich op aanpassingen. Het ministerie van Financiën buigt zich nu over de zaak. De VAR moet (dus) nog even verder. Maar er is niet geïnvesteerd in aanpassingen voor 2015. De VAR webmodule lijkt nog niet klaar en moet aangepast worden alvorens die gebruikt kan worden. Dit kost tijd en wellicht haalt de realiteit van de wet de aanpassingen weer in.

Tijdens de vergadering is gezocht naar een mogelijke oplossing uit het veld. MKB Nederland zal met de brancheverenigingen nagaan of er een soort basiscontract gemaakt kan worden voor de bedrijven die ZZP-ers inhuren dan wel de bemiddelingsbureaus. Met deze basisovereenkomsten kunnen we het ministerie overtuigen van het feit dat een andere aanvliegroute wellicht beter is. De VAR bedient immers twee kanten: de opdrachtgever is onder voorwaarden gevrijwaard van loonheffingen én de opdrachtnemer (ZZP-er) is dan niet verzekerd voor werknemersverzekeringen Rechtszekerheid. Een misverstand hierbij is dat de VAR ook iets zou zeggen over ondernemerstatus van de ZZP-er. Dit wordt echter bepaald door de inspecteur ten tijden van de aangifte inkomstenbelasting.

Als de basis (dienstverlenings-) overeenkomst voldoet, zou een inspecteur een opdrachtgever die deze gebruikt en die zijn werkwijze uiteenzet, een ontheffing kunnen geven voor het inhouden van de loonheffing. Daarmee wordt hetzelfde bereikt als met de VAR en/of BGL maar dan aan de zijde waar de rechtszekerheid ook nodig is en dus wordt verstrekt. Daarnaast zou de ZZP-er een systeem moeten hebben waardoor hij eerder weet of hij ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het urencriterium. Dat zou via de (aangepaste) VAR webmodule kunnen. De betreffende ZZP-er zou echter ook kunnen besluiten dat hij alles aanlevert in de aangifte inkomstenbelasting. Het is immers een zaak van hem alleen dan. De volgende vergadering is op 24 februari 2015.