Thuis in uw branche

Rapport Monitoring Commissie Accountancy

  • Publicatiedatum: 15-11-2016

Op 1 november verscheen de eerste rapportage van de Monitoring Commissie Accountancy, die –zelf ingesteld naar aanleiding van de 53 maatregelen uit het rapport In het Publiek belang- de opdracht heeft om de implementatie en effecten van het maatregelenpakket te monitoren.

In een eerste reactie stelde het SRA-bestuur dat zij het jammer vindt dat de goede resultaten van Samen Beter en de waarneming van de SRA Reviewcommissie dat de cultuur bij onze kantoren daadwerkelijk aan het veranderen is, niet doorklinken in de rapportage.

De MCA heeft het bestuur en de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties inmiddels met een persoonlijke presentatie meer achtergrond over de beweegredenen en de inhoud van het rapport gegeven.

Het rapport kent in ieder geval een aantal aanknopingspunten die nadere duiding behoeven en die rechtstreeks te maken hebben met het bestaansrecht van de accountant (individu) en dat van het kantoor in het mkb (organisatie) in de toekomst. Voor de liefhebbers: daarbij doelen we op bijlage 4 van het rapport (nadere inkleuring van de 'wicked problems') en hoofdstuk G (de verwachtingskloof). Vooral de onderliggende gedachten zullen in ons bestuur veel aandacht krijgen, in het belang van u en uw kantoor.

Belangenbehartiging: toekomst binnen de mkb-sector

De belangen van accountantsorganisaties voor het voetlicht brengen, brengt met zich mee dat we ons als ‘speler’ op vele terreinen en diverse fronten moeten begeven. Daarbij moeten niet alleen de huidige praktijkproblemen worden geadresseerd, ook moeten we in staat zijn om vooruit te kunnen denken en mee te praten over oplossingen voor de langere termijn.