Thuis in uw branche

Rechtsbescherming accountants(organisaties)

  • Publicatiedatum: 10-4-2017

Binnen SRA-geledingen is op basis van eerdere memo's rond dit onderwerp een reactie op Dijsselbloems' brief opgesteld voor lobbydoeleinden.
Deze visie is onder meer binnen het  Overlegplatform Openbare Accountantskantoren (OPAK) besproken.

De VVD-fractie verzocht SRA half maart om onze zienswijze op de brief van de minister. De inbreng van ons standpunt is vervolgens verstuurd naar alle politieke partijen die op dit moment aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet aanschuiven.