Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

SBR: u moet opnieuw in actie komen!

  • Auteur: Fou-Khan Tsang
  • Publicatiedatum: 8-9-2017

We hebben dit voorjaar als SRA een 'grote broek aangetrokken' toen we onze brandbrief schreven over SBR. Naar onze mening werd er door de SBR-gemeenschap te weinig rekening gehouden met de praktijk, die al die mooie ideeën wel even ten uitvoer moet brengen.

SBRNatuurlijk was niet iedereen het eens met onze brief, maar toch eigenlijk wel weer heel erg blij (ik ga dat verder niet toelichten). Inmiddels ziet men SRA staan, en zijn we vertegenwoordigd in de vele gremia van de SBR governance. Daar laten we steeds de stem van de praktijk (luid) horen. Zo hebben we bezwaar gemaakt tegen de nieuwe aanpassingen in de taxonomie 12, omdat die naar onze mening onnodig complex zijn en een veiligheidsrisico bevatten.

Ook hebben we de grootbanken aangeschreven met het verzoek om duidelijkheid te verschaffen over het beleid van de banken rondom aanlevering van SBR. In de praktijk zien we nog heel veel voorbeelden dat na het aanleveren in SBR de (lokale) bank toch nog vraagt om een pdf of papieren jaarrekening. Inmiddels hebben we van twee banken antwoord; wij zijn nog in blijde verwachting van de andere antwoorden.

Vanaf 1 januari deponeren in SBR 

Daarnaast volgen we de ontwikkelingen van SBR assurance op de voet, want vergeet niet: vanaf 1 januari 2018 moeten ook middelgrote ondernemingen deponeren in SBR, en dat SBR bericht dient voorzien te zijn van een verklaring met een elektronische handtekening van de externe accountant, door middel van het beroepscertificaat.

Ons advies

Aangezien veel kantoren nog niet met elektronische handtekeningen werken, zeker niet die met het beroepscertificaat, zien we hier nog een paar grote uitdagingen. Ons advies: bereidt u zich de komende tijd goed voor; het selecteren en het implementeren van de elektronische handtekening kost tijd. Ook zullen er in de rapportagesoftware aanpassingen komen. Zorg ervoor dat u weet wat er gaat veranderen in de software, en ook in de procedure op kantoor.

Deelnemen aan de pilot?

Gelukkig ziet de SBR governance dat nu ook, en zijn we als SRA uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot. Inmiddels heeft een aantal kantoren toegezegd om mee te doen, maar we willen graag meer kantoren uitnodigen om deel te nemen, zodat we kunnen testen waar we in de praktijk tegenaan lopen.

Wilt u deelnemen aan de pilot? Neem dan contact op met:

Tony van Oorschot
Informatiemanager

E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60
M 06 52460269

 

Terug naar de overzichtspagina