Thuis in uw branche

Simulatieopdrachten voor trainees binnen mkb-segment toch weer mogelijk

  • Publicatiedatum: 28-12-2017

Het SRA-bestuur is verheugd over het besluit van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) om het gebruik van simulatieopdrachten in de praktijkopleidingen te herintroduceren.

CEAHiermee komt de CEA tegemoet aan de wensen van SRA en een aantal grotere mkb-accountantskantoren na de herziening van de eindtermen in 2016. SRA sluit daarmee haar bezwaarprocedure tegen de CEA en kijkt samen met de CEA positief de toekomst in.

Met name trainees binnen het mkb-segment hebben moeite om aan geschikte (overige) Assurance-opdrachten te komen waarmee zij relevante Assurance-ervaring kunnen opdoen. Dat geldt met name voor trainees die de Praktijkopleiding Accountancy-MKB volgen, en soms ook voor trainees die de Praktijkopleiding Assurance binnen dat marktsegment volgen.

Om dat hiaat op te vullen, heeft de CEA bepaald dat nieuwe simulatieopdrachten ontwikkeld en gebruikt kunnen worden. Zo zijn ook de kleinere accountantsorganisaties die opereren binnen het wettelijke controledomein, in staat om professionals op te leiden.

Simulaties ontwikkelen

De Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA gaat nu partijen accrediteren die van plan zijn simulatieopdrachten te ontwikkelen volgens de ontwikkelkaders. Het SRA-Bureau heeft dat ontwikkelproces inmiddels gestart. Vanuit het Stagebureau en Educatie wil SRA in samenwerking met andere partijen de simulatieopdrachten gaan aanbieden. Het gaat dan om ten minste drie simulatieopdrachten per trainee, twee overige Assuranceopdrachten op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar en een jaarrekeningcontrole op een lager niveau dan dat van een beginnend beroepsbeoefenaar.

De simulatieopdrachten zijn toegankelijk voor trainees van alle varianten van de praktijkopleiding: Assurance, MKB en Finance.


Bekijk het Dossier Eindtermen CEA