Thuis in uw branche

SIRA en bijeenkomst

  • Publicatiedatum: 5-7-2018

Inmiddels heeft de AFM geselecteerde vergunninghouders een brief gestuurd met verzoek om de meest recente SIRA (of een ander document waaruit het systeem van beheersing integriteitsrisico’s blijkt) aan te leveren. En dat is best nog een uitdaging voor uitwerking van onder andere te schetsen scenario’s integriteitsrisico, kans- & impactanalyse, brutorisico's, risk appetite en nettorisico's.

Eerder gaven we u aan dat enige guidance te halen is uit een publicatie van De Nederlandsche Bank. Die publiceerde in 2015 een 'good practices' rapport waarin het wettelijk kader en handvatten voor de integriteitrisicoanalyse worden beschreven.

Vraag

Is uw kantoor geselecteerd voor de systematische integriteitsrisico analyse? We stellen het op prijs om ons te melden of uw kantoor geselecteerd is. Bij een mogelijk vervolg hebben wij een goed inzicht welke kantoren wel en welke niet zijn uitgenodigd om de SIRA aan te leveren.

Bijeenkomst

Het bestuur wil voor de geselecteerde SRA-kantoren na de zomerperiode een bijeenkomst organiseren, en wel op vrijdagmiddag 7 september van 13.30 tot 15.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst willen we kennis en ervaringen met u uitwisselen en kunt u uw afdronk van het SIRA-verhaal delen. Tegelijkertijd kunnen we inventariseren of risicoprofielen dezelfde zijn en helpt u ons om daarop (vaktechnisch) beleid te bepalen.

Heeft u of wellicht een van uw collega’s behoefte aan een bijeenkomst zoals hierboven geschetst? Stuur dan een mail naar bestuur@sra.nl (o.v.v. Bijeenkomst SIRA), met daarin de namen plus emailadressen van degene(n) die namens uw kantoor aanwezig zal/zullen zijn.

We ontvangen de opgave(n) van deelname graag voor 1 augustus aanstaande.