Thuis in uw branche

SRA bepleit winstoverdracht en reorganisatiefaciliteit

  • Publicatiedatum: 15-2-2019
Ruud van den Dool

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het ministerie van Financiën een startbijeenkomst over het nieuwe concernregime in de vennootschapsbelasting. Diverse organisaties en wetenschappers presenteerden hun standpunt daarover. Ruud van den Dool deed dat namens SRA.

SRA vindt dat het noodzakelijk is dat binnen een concern verliezen kunnen worden verrekend met winsten van andere concernonderdelen. Meestal denkt men daarbij aan de toerekening van een verlies aan een winstgevend concernonderdeel. Zo'n verliesoverdrachtsregeling leidt ertoe dat definitieve verliezen van buitenlandse dochtermaatschappijen uiteindelijk in Nederland in aftrek moeten worden gebracht. Dat volgt uit EU-jurisprudentie. SRA acht dit verliesimport onwenselijk.

Alternatief 

Als alternatief bepleit SRA de mogelijkheid om als sprake is van winst bij een concernonderdeel, een deel van die winst in de aangifte toe te rekenen aan een verliesgevende fiscale dochter. Dat kan in de optiek van SRA alleen als sprake is van ten minste 95%-verbondenheid. Een ander voorstel van SRA is om toch een geruisloze reorganisatiefaciliteit te behouden. De voorwaarden daarvan kunnen ontleend worden aan die uit de overdrachtsbelasting. 

Tijdens de bijeenkomst bleken ook alle andere organisaties van mening dat een verliesverrekeningsmechanisme en een reorganisatiefaciliteit belangrijk zijn. Afschaffing van de fiscale eenheid zou dus gepaard moeten gaan met nieuwe faciliteiten voor die gevallen. Uit economisch onderzoek blijkt met name ook het belang van verliesverrekening binnen een concern.

Met de input van deze startbijeenkomst zal het ministerie van Financiën gaan werken aan een concept wetsvoorstel. De beoogde inwerkingtreding van een nieuwe concernregeling is 2022.

Eerder brachten wij: