Thuis in uw branche

SRA betrokken bij overleg Belastingdienst en LTO Nederland

  • Publicatiedatum: 25-3-2015

Wellicht niet direct meer zo bekend bij de SRA-leden, maar SRA is als ondersteunende organisatie al vanaf december 2010 betrokken bij de uitvoering van het Convenant Land- en Tuinbouw.

Het convenant is afgesloten tussen de Belastingdienst en LTO Nederland als vertegenwoordiger van het landbouwbedrijfsleven. Naast SRA ondersteunen de TAAK (glastuinbouw) en de VLB ook de LTO. Het hoofddoel van het convenant is lastenverlichting.

Bij de uitvoering van het convenant komen fiscale vraagstukken aan de orde die veelal betrekking hebben op onduidelijkheden en het gebrek aan uniformiteit in de uitvoering van de belastingwetgeving. De vaststelling van de Landelijke Landbouwnormen is onder meer onderdeel van het werk binnen het convenant.

Landbouwplatform

Overleg tussen de betrokken partijen in het kader van het convenant vindt plaats binnen het Landbouwplatform. De volgende actuele zaken worden momenteel door de LTO en haar partners in het Landbouwplatform aan de orde gesteld:

  • afschrijvingen op varkens- en pluimveerechten;
  • fiscale verwerking van natuursubsidies;
  • het beperken van de bewaarplicht van papieren documenten;
  • vereenvoudiging van boekhoudkundige verantwoording HIR bij vorming en aanwending HIR in hetzelfde boekjaar.

Het convenant leidt in veel gevallen tot afspraken tussen LTO en de Belastingdienst die voordeel opleveren voor veel ondernemers in de land- en tuinbouw. Dat is de reden dat LTO en SRA energie steken in dit convenant. SRA wordt vertegenwoordigd door Eric Jansen en Dick Heijns, beiden lid van de de Agrarische Commissie van SRA. De Agrarische Commissie verzamelt ook vraagstukken die in het Landbouwplatform aan de orde (kunnen) worden gesteld.

Voor de Belastingdienst levert het convenant ook voordelen op door een eenduidige uitvoering van het beleid. Daarnaast zorgen de afspraken voor minder bezwaar- en beroepsschriften en daarmee voor een besparing op menskracht bij de Belastingdienst.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren