Thuis in uw branche

SRA roept op tot ethisch reveil in de sector

  • Publicatiedatum: 28-1-2019

Voorzitter Paul Dinkgreve pleit voor een nieuw Ethisch Reveil in de sector. Daarin staat een cultuur van duurzaamheid en verantwoord ondernemen centraal, gekoppeld aan een nieuw normbesef, een responsible compliance.

Vanuit dat nieuwe normbesef moeten professionals, kantoren en sector, beroepsorganisatie en toezichthouder zichzelf en elkaar kritische vragen stellen; ook de vragen die zij tot op heden niet hebben willen stellen.

Responsible compliance

Dinkgreve: 'Vernieuwing in het beroep is feitelijk een ethische keuze, waarbij we beseffen dat het naleven van wet- en regelgeving meer behelst dan het sec voldoen aan wet- en regelgeving. De maatschappij verlangt gewoonweg meer van ons, professionals. De maatschappij verlangt in dat kader ook meer van ondernemingen. Een ander normbesef. En daar is een match te maken: een ethische of 'responsible' compliance. Ook de richting van het SRA-kwaliteitsbeleid staat in dit teken.'

Onszelf kritische vragen stellen

Vanuit een responsible compliance wil de SRA-voorzitter kritische vragen stellen. Bijvoorbeeld bij de structuur- of businessmodellen in onze sector, de manier waarop normstelling tot stand komt, of de wijze waarop het onafhankelijke toezicht nu is ingericht. 'Toezicht is niet alleen het controleren van naleving, maar ook het verspreiden van vertrouwen in het systeem. Onze Verkenning op toezicht die we in 2018 opstelden, is zo'n voorbeeld van kritische vragen stellen. Zo ook zullen we de aangekondigde commissie Toekomst Accountantsberoep vanuit onze ethische verantwoordelijkheden vragen stellen'.

Kwaliteit zichtbaar maken

Vanuit kwaliteitsdenken en de recente oproep tot een ethisch reveil mobiliseert SRA alle leden om een statement te maken over de eigen, individuele kwaliteitsinspanningen. Dit element is onlangs opgenomen in het verder uitgewerkte kwaliteitsbeleid van de vereniging: elk SRA-kantoor toont aan dat het zich continu bezighoudt met kwaliteit, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging, gericht op alle dienstverlening binnen de eigen praktijk.