Thuis in uw branche

SRA stuurt inbreng naar Commissie Toekomst Accountancysector

  • Publicatiedatum: 17-4-2019

Het SRA-bestuur heeft haar zienswijze ingediend bij de Commissie Toekomst Accountancysector. Deze Commissie is door de minister van Financiën ingesteld om maatregelen te onderzoeken die de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam verhogen. De position paper zoomt met name in op het mkb-perspectief binnen het wettelijke controledomein.

Naast een uitgebreide positiebepaling van SRA en de rol en betekenis van het werk dat 193 SRA Wta-vergunninghouders voor het Nederlandse mkb verrichten, vragen we aandacht voor de noodzakelijke proportionaliteit van maatregelen en segmentering van de markt. Aangezien de instelling van de CTA onder meer plaatsvindt tegen de achtergrond van de publicatie van het AFM-rapport 'Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector', plaatsen we vanuit mkb-perspectief enige kanttekeningen bij dit rapport. We reageren op de AFM-voorstellen voor kwaliteitsverbeteringsmaatregelen binnen de huidige structuur en op de tien genoemde alternatieve structuurmodellen.

Als laatste plaatsen we de problematiek van de sector op macroniveau: ondanks het instellen van een externe toezichthouder en alle inspanningen binnen de sector zelf, is er na 10 jaar nog steeds geen sprake van vertrouwensherstel. Hoe komt dat?

Triggers

Onze observatie is dat het vertrouwensverlies niet ontstaan is vanwege de kwaliteit van de controle, maar vanwege de kwaliteit van de toezichthoudende functie van de accountant; alhoewel er zeker een verband bestaat met de controlefunctie van de accountant, maar dan heel specifiek. De bevindingen van de AFM zoomen daarop echter in, de toezichthouder triggert op de controletechniek in de dossiers.

Vertrouwen stokt onzes inziens, omdat incidenten in de sector juist hun oorsprong vinden in de toezichthoudende functie van de accountant in het kader van fraude, corruptie en (dis)continuïteit. Dé trigger voor vertrouwensverlies vanuit de maatschappij. Zou het kunnen zijn dat de insteek van de toezichthouder niet leidt tot vertrouwensherstel omdat er mismatch bestaat tussen trigger en aanpak?
 
Dit is slechts een van de vragen die we de Commissie Toekomst Accountancysector voorleggen. Bent u geïnteresseerd in alle andere vragen en standpunten van SRA? Leest u dan de volledige position paper!

Download de position paper

We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Wilt u reageren, neemt u dan contact op met:

Saskia Danse

Saskia Danse
Adviseur Pers & Public Affairs
E sdanse@sra.nl
T 030 656 60 60