Thuis in uw branche

SRA stuurt informateur nieuwe kabinet input voor mkb-beleidsagenda

  • Publicatiedatum: 19-5-2021
Brief

Het SRA-bestuur heeft half mei een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. De staat van het mkb en het herstel daarvan - ook bekeken vanuit diverse maatschappelijke thema’s zoals de zucht naar meer vertrouwen en transparantie, de menselijke maat, klimaatdoelstellingen of verduurzaming -, zijn volgens SRA de thema’s voor de mkb-beleidsagenda van het nieuwe kabinet. In de brief zoomt het SRA-bestuur verder in op thema’s die de accountancy- en fiscale praktijk raken.

Anders vertrouwen herstellen

Herstel van vertrouwen is een belangrijk, actueel thema in onze maatschappij. Of het nu gaat om vertrouwen in het politieke of overheidssysteem, het belastingstelsel of fiscale beleid of in beroepsgroepen zoals accountants en belastingadviseurs. Vertrouwen vandaag de dag vergt voortdurende aandacht. In dit voortgaande proces komt het erop aan in hoeverre de overheid en politici, bestuurders en ambtenaren, organisaties en toezichthouders, ondernemingen of burgers onderling bereid en in staat zijn om te bouwen aan een betekenis- en inhoudsvolle relatie. Systeemfouten en systeemgedrag, waarbij niet de relatie centraal staat maar bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures, werken niet mee aan (herstel van) vertrouwen of het vormgeven van die inhoudsvolle relatie. Dat moet anders.

Inhoudsvol samenwerken

SRA roept het volgende kabinet op om de accountancysector opererend in het mkb vanuit een verbindend perspectief ruimte en vertrouwen te geven. Het fundament van en voor vertrouwen moeten we versterken door betekenis te geven aan wederzijdse inhoudsvolle relaties en daadwerkelijke samenwerking binnen de financiële keten, in plaats van te steunen op weer meer toezicht, bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures. Waar het gaat om toezicht: inhoudsvol samenwerkend en verbonden met de mkb-kantoren vanuit één kwaliteitsperspectief, doelmatig, proportioneel, tegen aanvaardbare kosten en lasten, waarbij het optimaliseren en waarborgen van de huidige kwaliteit en het lerende vermogen voorop staat. SRA werkt deze koers graag samen met het nieuwe kabinet en de relevante stakeholders verder uit. 

Lees de volledige brief aan de informateur