Thuis in uw branche

Tweederde mkb-accountantskantoren aan de slag met verbetering controlepraktijk

 • Publicatiedatum: 19-7-2016

Amsterdam 19 juli 2016 - Tweederde (63%) van de 340 mkb-accountantskantoren met een controlevergunning is gestart met de invoering van een reeks verbetermaatregelen voor de controlepraktijk. Dat blijkt uit de NBA Monitor Publiek Belang, waarvoor de kantoren met een ‘niet-oob-vergunning’ zich in de eerste helft van 2016 aanmeldden. Ruim de helft van deze mkb-kantoren (55%) ligt op schema met de verbetermaatregelen voor de sector.

Sinds oktober 2015 zijn de accountantskantoren met een niet-oob-vergunning - individueel en collectief - aan de slag met een reeks van maatregelen voor de verbetering van de mkb-controlepraktijk. Met de deelname aan de NBA Monitor geven de betreffende kantoren aan dat zij uit eigen beweging de verantwoordelijkheid hebben genomen om verbeteringen in hun organisatie door te voeren conform het rapport ‘In het Publiek Belang: Het kan echt beter!’. Ook geven zij aan in hoeverre de implementatie op schema ligt volgens de fasering tot eind 2018. Maatregelen waarmee kantoren als eerste aan de slag zijn gegaan:

 • In de arbeidsmarktprofilering, aandacht voor professioneel-kritische instelling en kwaliteit
 • Opdrachtgeverschap door het hoogste relevante toezichtsorgaan of bestuursorgaan

Aankomende periode

Om kennisuitwisseling en het leereffect rond de implementatie te versnellen, zorgen sectororganisaties – waaronder NBA, SRA, Novak – voor gezamenlijke begeleiding van de mkb-kantoren. In de aankomende periode richten de kantoren zich vooral op:

 • Monitoring van organisatiecultuur en eventuele extra  maatregelen voor cultuurverandering
 • Beloningsbeleid
 • Beleggingsbeleid voor partners
 • Kwaliteitsindicatoren voor kwaliteitsbeheersingssystemen 

Vijftig kantoren gebruiken de zogeheten NBA-cultuurmeter om hun organisatiecultuur in kaart te brengen. De NBA en SRA ontwikkelden samen ook een cultuurscan voor SRA-leden, die inmiddels door 50 kantoren wordt ingezet.

NBA redelijk op schema

Sinds de formele vaststelling in een Verordening op de beroepseed afgelopen mei, kunnen NBA-leden persoonlijk een beroepseed afleggen aan NBA-vertegenwoordigers. Ruim twaalfhonderd leden deden dat tot nu toe. De invoering van een aantal andere maatregelen waarvoor het initiatief bij de NBA ligt, duurt langer dan verwacht. Dit houdt verband met aangekondigde wetswijzigingen, die pas in het najaar bekend zijn. Ter ondersteuning van - voornamelijk  mkb - leden in het openbaar beroep, publiceert de NBA na de zomer rapporten over pensioenen en goodwill.


Grote kantoren

De accountantskantoren met een AFM-vergunning die organisaties van openbaar belang (oob) controleren, hebben gemiddeld genomen 92%  van alle maatregelen doorgevoerd. Bij acht van de negen oob-kantoren functioneert een Raad van Commissarissen.  Er is sprake van een lichte achterstand in de doorvoering  van clawback-regelingen.

  Kantoor Op schema  Totale traject 
 1  Deloitte 100%  98% 
 2  KPMG 98%  98% 
 3  PwC 98%  98% 
 4  GT 93%  92% 
 5  Accon AVM 92%  92% 
 6  Mazars 93%  88% 
 7  BDO 86%  78% 
 8  Baker Tilly Berk 84% 80% 
 9 EY  84%  76% 

De NBA Monitor Publiek Belang meet op basis van ‘self-assessment’ hoe ver kantoren op schema zijn met de ‘deelmaatregelen’ en de volledige implementatie. 

‘We letten op de impact’ 

De invoering van het verbeterplan voor de grote kantoren is halverwege, en mkb-kantoren zijn een begin dit jaar gestart. NBA-voorzitter Pieter Jongstra: ‘Ik heb vertrouwen in een voorspoedige afronding. Maar uiteindelijk is de impact op lange termijn belangrijker dan de invoering zelf. Daar blijven we goed op letten’.


-------------------------------------------------------------Over ‘In het Publiek Belang’

 • Het verbeterplan van de accountantsector:  met  53 maatregelen voor de verbetering van de kwaliteit- en onafhankelijkheid van de accountantscontrole.
 • Duur verbetertraject: 2014 tot 2018. De voortgang is in de NBA Monitor “Publiek Belang” te volgen. Kantoren en de NBA geven door ‘self-assessment’ aan of de maatregelen zijn doorgevoerd.
 • Voor de implementatie zijn verantwoordelijk: OOB kantoren (9 grote kantoren), niet-OOB kantoren (340 kleinere kantoren) en de NBA. In september 2014 zijn de OOB kantoren en de NBA gestart.  In 2016 startten de niet-OOB kantoren onder de noemer ‘Het kan echt beter!’ met een aangepaste reeks maatregelen, volgens een eigen tijdspad.
 • Een regiegroep - met  vertegenwoordigers van het NBA-bestuur, de kantoren en de NBA-directie bewaakt de voortgang - leidt de implementatie vanuit de beroepsorganisatie.

 

Zie ook het dossier In het publiek belang