Thuis in uw branche

Tweesporenbeleid toekomst wettelijke controledomein

  • Publicatiedatum: 2-11-2020

Vanaf de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Toekomst accountancysector (wettelijke controledomein), is het bestuur in overleg met de diverse stakeholders zoals de AFM, de verantwoordelijken bij het ministerie van Financiën en de kwartiermakers.

Onderwerpen zijn onder meer Toezicht in transitie en het vliegurencriterium. Doel van het bestuur binnen deze trajecten is en blijft kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging, en de wijze waarop we dat zo goed mogelijk voor onze leden kunnen regelen.

Daarnaast beraadt het bestuur zich op de eigen koers na 2022 en het komende wetgevingstraject, wanneer diverse aanbevelingen uit het rapport geïmplementeerd moeten zijn. Kansen en bedreigingen worden in beeld gebracht, met de nadrukkelijke intentie om beleid te ontwikkelen waarmee de SRA-leden zo optimaal mogelijk ondersteund en begeleid kunnen worden.