Thuis in uw branche

Uit het BECON-Overleg van 13 maart 2015

  • Publicatiedatum: 25-3-2015

Het BECON-overleg is een formeel overleg tussen de Belastingdienst en organisaties van belastingadviseurs en accountants. Namens SRA zijn drs. Jan Zweekhorst RB en drs. Margot Kamp RB vertegenwoordigd in dit overleg. Bij het BECON-overleg van 13 maart 2015 is onder meer gesproken over de uitstelregeling en de huidige aangifte campagne 2014.

Uitstelregeling

Als een belastingplichtige te laat aangifte doet in 2 van de 3 laatste jaren, dan kan de aangifte niet meer in uitstelregeling (gedurende 1 jaar). De fiscale dienstverlener die een verzoek doet voor opname in de uitstelregeling krijgt dan een afwijzing. Maar feitelijk moet de Belastingdienst daarna nog wel (op verzoek van SRA) een uitspraak doen over aangevraagd individueel uitstel. Dat wordt namelijk wel verleend.

Als een aangifte als gevolg van te late indiening in eerdere jaren wordt afgewezen in de uitstelregeling, zal de aangifte  daarna - op basis van het uitstelverzoek - in een individuele uitstel situatie worden geplaatst. Daarover krijgt de fiscale dienstverlener een brief. De fiscale dienstverlener hoeft in dit geval niets te doen.

Huidige aangifte campagne 2014

De aangiftecampagne (particulieren) 2014 loopt dit jaar tot 1 mei 2015. Het eerste weekend was direct goed voor 200.000 aangiften. De verwachting is dat het laatste weekend van april erg druk wordt. Daar komt op dat moment nog bij:

  • BTW aangiften 1e kwartaal 2015 en maand maart 2015
  • Loonaangifte maart 2015
  • Eerste aangifte beconregeling

Verslagen Becon