Thuis in uw branche

Uit het BECON-overleg van 5 juni 2015

  • Publicatiedatum: 9-6-2015

Het BECON-overleg is een formeel overleg tussen de Belastingdienst en organisaties van belastingadviseurs en accountants. Namens SRA zijn drs. Jan Zweekhorst RB en drs. Margot Kamp RB vertegenwoordigd in dit overleg. Bij het BECON-overleg van 5 juni 2015 is onder meer gesproken over de volgende punten.

Uitstelregeling

De aangiften IB 2013 mochten tot 6 mei worden ingediend. Omdat de blokkeringsregeling uitstel aangiften IB 2014 toen al draaide (en ingesteld was op 1 mei) zijn een aantal aangiften IB 2014 (waarvan de aangifte IB 2013 was ingediend tussen 1 mei en 6 mei) ten onrechte geblokkeerd. Dit wordt door de Belastingdienst hersteld.

Belangrijke data

(onder voorbehoud)

  • 2 juni: Selectie herinnering IB 2014
  • 8 juni: Start toekennen definitieve toeslagen 2014
  • 13 juni: Selectie aanmaningen 2013
  • 16 juni: Selectie herinnering VPB 2014
  • 10 juli: Selectie aanmaningen 2014

Belastingtelefoon

De extra controlevragen die de belastingtelefoon vanaf 1 juni stelt zijn het gevolg van een klacht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Er is door een kantoor een klacht ingediend dat te makkelijk gegevens vrij werden gegeven. Afgesproken is dat de controlevragen wel makkelijk te beantwoorden moeten zijn door de dienstverlener (dus bijvoorbeeld geen vragen over BTW en LH stellen aan de dienstverlener).

Generiek uitstel van betaling

Het generieke uitstel van betaling van 4 maanden staat niet op de aanslag vermeld. Alle belastingplichtigen ontvangen hierover een aparte brief. Bij de uiterste betaaldatum op de aanslag IB en ZVW 2014 mag 4 maanden worden opgeteld.

Ontvangstbevestiging bij voorovereenkomst of intentieverklaring

Er wordt geen ontvangstbevestiging verzonden bij de ontvangst van een voorovereenkomst of intentieverklaring en hiervoor wordt niet snel een oplossing verwacht. SRA heeft voorgesteld om na te gaan of de binnenkomst kan worden geregistreerd in het bestand van de BelTel. Dan kan in ieder geval daar geïnformeerd worden of de stukken zijn ontvangen. Het voorstel van SRA zal worden uitgezocht.


Verslagen Becon