Thuis in uw branche

Unit4 en de nieuwste SBR-taxonomie (NT11): advies SRA

  • Publicatiedatum: 3-2-2017

Enkele dagen geleden ontvingen wij het signaal dat Unit4 er niet op tijd in is geslaagd om de nieuwste SBR-taxonomie (NT11) in te bouwen in hun software. Dit betekent concreet dat het deponeren van de jaarrekening voor kleine rechtspersonen en micro-entiteiten momenteel niet mogelijk is op basis van deze NT11.

Zoals bekend mag worden verondersteld is SBR sinds 1 januari 2017 nog de enige mogelijkheid om publicatiestukken van kleine en micro-entiteiten aan te leveren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deponering op basis van de oude taxonomie (NT10) is technisch mogelijk, maar heeft als bezwaar dat deze niet volledig voldoet aan de minimumeisen die de wet aan een gedeponeerde jaarrekening stelt.

Hierbij moet als nuance worden aangetekend dat de afwijking geen betrekking heeft op kritische gegevenselementen, waardoor het risico op problemen in de praktijk als zeer beperkt mag worden gekwalificeerd.


Advies SRA

In de achterliggende dagen heeft SRA overleg gevoerd met diverse betrokkenen (NBA, KvK, Unit4) en vanzelfsprekend ook advies ingewonnen bij de deskundigen van ons eigen bureau Vaktechniek. Naar aanleiding hiervan kunnen wij kantoren het volgende advies geven:

Indien het mogelijk is om deponering uit te stellen totdat NT11 wél door Unit4 wordt ondersteund, verdient dat de voorkeur. Unit4 heeft nog geen releasedatum afgegeven, maar naar verluidt wordt de oplevering nog wel in de maand februari verwacht.


Twee opties

In de praktijk komt het echter voor dat een jaarrekening wél met spoed moet worden vastgesteld, waarna deponering binnen 8 dagen moet plaatsvinden. In dat geval zijn er twee opties denkbaar:

  1. u besteedt het deponeren van de jaarrekening (eenmalig) uit aan de ondernemer zelf, die dat via het zelfaanleverportaal van de KvK kan doen. Wij begrijpen dat dit in praktische zin wellicht een lastige oplossing is, maar strikt genomen zou dit de 'next best' solution zijn;
  2. u deponeert alsnog vanuit uw rapportagesoftware, maar dan op basis van NT10. Zoals gezegd is dit technisch mogelijk en is het risico van het niet voldoen aan de wet gering. Unit4 heeft de aansprakelijkheid voor situaties als deze in haar leveringsvoorwaarden uitgesloten, maar wij zouden u in overweging willen geven om bij gedwongen uitvoering van dit scenario door middel van een schriftelijk bericht aan Unit4 kenbaar te maken dat u het oneens bent met de gang van zaken.

SRA heeft ook de mogelijkheid onderzocht om, na een initiële deponering op basis van NT10, later een herdeponering te doen zodra NT11 beschikbaar is gekomen, opdat de gedeponeerde jaarrekening alsnog aan de wettelijke eisen voldoet. Deze optie raden wij echter af, omdat daarmee ook de datum van deponering in het Handelsregister wordt aangepast, met het gevolg dat de 8-dagentermijn wordt overschreden.


UPDATE 13 maart 2017: Unit4 maakt bekend dat de nieuwe versie van Audition (versie 15.0) inclusief modellenupdate (versie 17.10) beschikbaar is via My Unit4. Vanaf deze versie van Unit4 Audition wordt de Nederlandse taxonomie versie 11 ondersteund. In de modellenupdate zijn alle accountantsverklaringen geactualiseerd.

Contact

Neem voor vaktechnische vragen contact op met:

SRA-Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

Neem voor algemene vragen over dit bericht contact op met:  

Menno Kooreman
Hoofd Automatisering
E mkooreman@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren