Thuis in uw branche

Vereenvoudiging belastingstelsel en plannen voor de toekomst

  • Publicatiedatum: 8-3-2016

SRA was vorig jaar middels een ronde tafelbespreking betrokken bij de plannen voor de belastingherziening die uiteindelijke niet werd doorgevoerd. Ook dit jaar heeft SRA een uitnodiging ontvangen om input te leveren voor eventuele en wenselijke vereenvoudigingen die in het Belastingplan 2017 meegenomen kunnen worden.

Het jaar 2016 is ook het jaar waarin de plannen voor 2017 worden gemaakt voor de verkiezingsprogramma’s. SRA is ook hier gevraagd om input te leveren. De afgelopen periode is door SRA dan ook besteed om enerzijds korte termijn (kostenneutraal) vereenvoudigingsvoorstellen op te sommen en anderzijds om een eerste gedachte op te stellen over de verdere toekomst.

Inmiddels is de brief voor het Belastingplan 2017 verstuurd.