Thuis in uw branche

Verplichtstelling E-facturering

  • Publicatiedatum: 13-10-2015

Het Ministerie van Economische Zaken werkt achter en voor de schermen aan een verplichtstelling van e-facturering.

Op basis van de Europese Richtlijn (2014/55/EU), die stelt dat alle (aanbestedende diensten van) overheden – waaronder ook ziekenhuizen en scholen - per eind 2018 e-facturen van leveranciers moeten kunnen verwerken, wordt e-facturering vanaf 1 juli 2016 verplicht gesteld tussen de overheid en haar toeleveranciers (Business to Government, BtoG)). Naast het BtoG factureren is de ambitie om binnen het Business to Business (BtoB) traject stappen te zetten. Met andere woorden: de stimulering om tussen bedrijven onderling te e-factureren. SRA neemt op 16 november 2015 deel aan de rondetafel van minister Kamp, de campagne zal medio januari 2016 worden gestart.