Thuis in uw branche

Verzoek tot opschorten herinneringen en aanmaningen tot na terugkoppeling

  • Publicatiedatum: 24-6-2016

Op dit moment hebben de fiscaal dienstverleners nog geen goedkeuring of afwijzing ontvangen op de ingediende uitstelverzoeken. De terugkoppeling vanuit de Belastingdienst zal met een dagtekening van uiterlijk 19 juli plaatsvinden.

De fiscaal dienstverleners hebben de Belastingdienst verzocht te wachten met het versturen herinneringen en aanmaningen tot de terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Het proces rondom de handhaving van de aangifteplicht is al enkele weken geleden opgestart. De eerste stap, het versturen van herinneringen heeft, een paar weken geleden, al plaatsgevonden.

De tweede stap, de verzending van in totaal 100.000 aanmaningen, staat gepland voor 21 juli. De verwachting is dat, als gevolg van het onjuist verwerken van het verzoek om uitstel, een beperkt deel van deze aanmaningen ten onrechte zal zijn. Het aantal wordt geschat op minder dan 1.000 aanmaningen.

Ondanks dat de verzending van aanmaningen gepland staat na de terugkoppeling, realiseert de Belastingdienst dat dit de fiscaal dienstverleners wellicht onvoldoende tijd geeft om richting het CVU op de terugkoppeling te reageren. Daarom zal de Belastingdienst de dagtekening van de aanmaning verplaatsen naar 28 juli. Ook streeft de Belastingdienst ernaar de terugkoppeling al eerder dan 19 juli te laten plaatsvinden. Over de exacte planning informeert de Belastingdienst de fiscaal dienstverleners zodra deze bekend is.