Thuis in uw branche

Volop inspiratie op SRA Kwaliteitsdag 'To the Next Level'

  • Publicatiedatum: 19-2-2018

Donderdag 15 februari jl. hebben zo’n 90 SRA mkb-accountantskantoren inspiratie opgedaan en met elkaar gespard over de uitdagingen in de kwaliteitsslag. Conclusie na deze dag: kwaliteit dringt steeds dieper door in de haarvaten van SRA-accountantskantoren en velen zijn toe aan de volgende stap.

Ambities van SRA

SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve trapte af met de SRA-visie op de Next level. "SRA wil graag haar leden meenemen en stimuleren in verdergaande kwaliteitsverbetering. Tevens hebben wij de ambitie om geen onvoldoendes te scoren op dossiers. De volgende stap moet plaatsvinden in een geïntegreerd proces binnen kantoren waarbij cultuur en gedrag én het kwaliteitsbeheersingsysteem een prominente plaats innemen." Hierbij kan SRA ondersteuning bieden. Op vaktechnisch gebied is SRA bezig met de mogelijkheid om vanuit de review jurisprudentie op te bouwen op basis van geanonimiseerde casussen.

Tevens wordt een Integrale dossiermentoring ontwikkeld. Naast dit alles wordt gewerkt aan meer zekerheid in de samenwerking met de AFM. Op het terrein van cultuur en gedrag is de 0-meting van de SRA Cultuurscan doorontwikkeld naar een 1-meting. Om de verandertrajecten betreft cultuur en gedrag binnen de organisatie te kunnen volgen en meten wordt momenteel hard gewerkt aan een praktische monitoringstool. Ook een SRA Strategiesessie kan het kantoor verder helpen met het uitzetten en realiseren van de gewenste koers.

Deloitte: Kies, omarm, vernieuw en meet

Rik RoosRik Roos, partner bij Deloitte, vertelde openhartig over de wijze waarop Deloitte de kwaliteitsslag heeft opgepakt en gemaakt. Zij hebben dit aan de hand van vier speerpunten gedaan. Ten eerste dienen er keuzes gemaakt te worden: Wie wil je zijn als organisatie? Waar sta je voor? Als je dat scherp hebt is het gemakkelijker om bepaalde beslissingen te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van de klantenportefeuille. Ten tweede: omarm het feit dat verandering noodzakelijk is. En omarm het feit dat er fouten gemaakt worden. Daarbij is van belang dat je dit met de hele organisatie doet, met starters en zeer ervaren werknemers.

Roos: "Laat je overtuigen en overtuig soms anderen. Ook als ervaren partner moet ik openstaan voor kritiek, ook van soms veel jongere collega's. Dat maakt dat we het samen doen." Een derde pijler in het veranderingsproces is: vernieuw. Daarbij moet gedacht worden aan de inzet van jonge werknemers die openstaan voor verandering en vaak flexibel omgaan hiermee. Maar vernieuw ook continue processen en methodes. En uiteraard moet ook goed worden gemeten wat het resultaat is. Is er werkelijk een verbetering gaande, waar moeten extra stappen gezet?

Een cultuur waar kwaliteit voorop staat

Eva van der FluitEva van der Fluit, managementconsultant, sprak over de noodzaak van een open cultuur bij veranderprocessen. "Veel medewerkers hebben waarschijnlijk geen idee hebben wat uw organisatie nu werkelijk onder kwaliteit verstaat. Zorg daarom allereerst voor een goede definitie", aldus Van der Fluit. Ze gaf aan dat werknemers te maken hebben met meerdere, soms conflicterende, factoren op de werkvloer: deadlines, te besteden uren, klantenservice. Het leveren van kwaliteit laveert daar tussendoor.

Wat prioriteit krijgt, hangt af van de omstandigheden. Wat dus uiteindelijk bepalend is voor de ruimte om ook de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. "Cruciaal is dat je met elkaar in gesprek blijft. En dat ook de verschillen tussen de regels en de praktijk worden besproken met de toezichthouder." Van der Fluit: "Creëer een klimaat waarbij mensen fouten durven toe te geven en leer er met elkaar van. En bespreek ook de positieve punten. Het is namelijk ook van belang te achterhalen waarom sommige dossiers juist goed zijn verlopen."

Workshop met collega-kantoren

Kwaliteitsdag 2018De deelnemende kantoren werden opgedeeld in kleine, middelgrote en grote mkb-kantoren voor een praktische workshop. Gerard van Vuuren van Q accountants, Diana Clement van Borrie en Ron van Deun van WVDB Accountants & Adviseurs vertelden, ieder aan een eigen groep, hoe zij kwaliteit in de organisatie hebben ingebed en tegen welke zaken zij aanliepen. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de dilemma’s en aandachtspunten bij de kwaliteitsslag in de dagelijkse praktijk.

Terugkoppeling van de tafelgesprekken

Bij de deelnemers kwam naar voren dat de indeling in kleine, middelgrote en grote kantoren als zeer positief is ervaren. Iedere groep kampt in praktijk met ‘eigen’ dilemma’s. Kleine kantoren kwamen onder meer met zaken als: 'het komt er voor ons er allemaal gewoon bij, wij moeten dit naast onze normale werkzaamheden doen. En kijk voor kleine kantoren welke van de 53 Maatregelen wel en niet zijn in te passen of realistisch zijn voor ons.'

De middelgrote kantoren gaven aan dat er nog steeds een verschil in kwaliteitsdenken zit tussen de controle-accountant en bijvoorbeeld een fiscalist. En dat zij ervaren dat de krapte op de arbeidsmarkt drukt op kwaliteit. De grote SRA-kantoren gaven aan dat zij het lastig vinden om soms keuzes te maken, met name betreft dossiers. Tevens constateren zij dat 'cultuur in de organisatie' echt de aandacht heeft. "We zijn als beroepsgroep hierin echt in veranderd."

 

Bekijk het dossier Kwaliteit