Thuis in uw branche

Werkgroep niet-OOB-kantoren In het Publiek Belang

  • Publicatiedatum: 29-4-2015

De werkgroep bestaand uit vertegenwoordigers van kantoren met een niet-OOB-vergunning is aan de slag gegaan met de 53 maatregelen uit het rapport 'In het Publiek belang'. Inmiddels hebben drie vergaderingen plaatsgevonden.

Elke maatregel die op kantoren in het mkb-segment van toepassing is, wordt getoetst op toepasbaarheid en op de bijdrage aan het optimaliseren van kwaliteit en vertrouwen in de individuele kantoororganisatie en in de keten. De kernpunten uit de maatregelenmatrix zijn verzameld en worden specifiek voor het niet-OOB-segment uitgewerkt. Naast inhoudelijke discussies vindt ook gedachtenuitwisseling plaats over de processen rond dit kwaliteitsverbeteringstraject, zoals bijvoorbeeld over het monitoringsdashboard van NBA en AFM. Wordt vervolgd.