Thuis in uw branche

Werkgroep presenteert 'bouwstenen' kwaliteitsgerichte cultuur

  • Publicatiedatum: 17-12-2021
Bouwstenen

Wat is een kwaliteitsgerichte cultuur? Op weg naar een transparanter en uniformer beeld van de sector op het gebied van cultuur, is de werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur (een samenwerking tussen de NBA, SRA en accountantsorganisaties, maar ook experts van buiten de sector) begonnen met een inventarisatie van wat zo'n cultuur precies inhoudt. De werkgroep identificeerde een aantal bouwstenen die het fundament vormen onder een kwaliteitsgerichte cultuur. 

Roland Ogink van de SRA, namens de Stuurgroep Publiek Belang de sponsor van de Werkgroep Kwaliteitsgerichte cultuur: "Het doel was aanvankelijk te komen tot een definitie van kwaliteitsgerichte cultuur, maar gaandeweg bleek dat dat niet per se het juiste pad was. Een definitie bleek te beperkend. Als werkgroep hebben we besloten dat we beter met zogenoemde bouwstenen kunnen werken. Daarmee voorkom je dat je heel erg je best doet om te komen tot één cryptische zin waarmee je in de praktijk niet goed uit de voeten kan. Om echt tot verdieping te komen kun je beter met een aantal elementen werken, die samen bijdragen aan de juiste cultuur."

Drie niveaus

Bij de inventarisatie is volgens Ogink onder meer gekeken naar sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, met aandacht voor ethiek en moreel kompas. Vervolgens is bepaald welke impact de geïdentificeerde ontwikkelingen op de accountant en de gecontroleerde hebben. De bouwstenen die hieruit voortkwamen zijn uitvoerig getoetst bij zowel accountants, als stakeholders.

In de bouwstenen onderscheidt de werkgroep drie niveaus: Individuele Mindset en Gedrag, Symbolen en Beslissingen, en Structuren en Processen. Ogink: "Die bouwstenen grijpen in op verschillende niveaus; op de personen zelf, het grotere geheel van organisatie en maatschappij, en de psychologische processen die aan alles ten grondslag liggen. Dat laatste is belangrijk om de andere twee niveaus goed te begrijpen: deze werkgroep leunt sterk op psychologische inzichten van onder meer buiten de sector. Die blik van buiten is essentieel."

Ontwikkeling

De werkgroep is gestart met een inventarisatie om de vraag te beantwoorden welk gedrag en welke mindset ondersteunend is aan kwaliteit. Uit de verschillende onderzoeken en root cause analyses (bij oob’s, niet oob’s, young professionals en de werkgroep Continuïteit) heeft de werkgroep naar eigen zeggen een duidelijk beeld opgehaald. Om een kwaliteitsgerichte cultuur nu én in de toekomst te kunnen garanderen, is echter het beeld van de huidige situatie volgens de werkgroep niet voldoende. Daarom is ook nagedacht over toekomstige ontwikkelingen en het effect daarvan op de gecontroleerde, en daarmee op de werkzaamheden van de accountant en hoe de accountant die kwaliteit kan borgen.

Feedback

Ogink hoopt dat er vanuit de sector veel feedback komt. "De bouwstenen zijn dynamisch. We zien kwaliteitsgerichte cultuur als een iteratief proces, waarbij we steeds verder komen, onder meer door feedback uit de praktijk. We zijn sinds 2014 als sector aan de slag met dit onderwerp, de spade gaat steeds dieper. Deze werkgroep moet dat proces nog meer verankeren en versnellen."

De komende tijd zal de werkgroep deze bouwstenen uitgebreid onder de aandacht brengen binnen de sector. Hierbij reikt zij ook handvatten aan, die accountants kunnen helpen bij het vormgeven van de bouwstenen in de eigen praktijk, zoals best practices die specifiek gericht zijn op een of meerdere bouwstenen, met als doel het daadwerkelijk verankeren van de kwaliteitsgerichte cultuur in de sector.

Download de bouwstenen

Laat ons weten wat u vindt van de bouwstenen! Ook als u meer wilt weten over de bouwstenen kwaliteitsgerichte cultuur, kunt u contact opnemen met Wilma Hosang (whosang@sra.nl).

De Werkgroep kwaliteitsgerichte cultuur is onderdeel van de Stuurgroep Publiek Belang. Doel van de werkgroep is om accountants en kantoren op het gebied van het verankeren van de kwaliteitsgerichte cultuur te ondersteunen. De Werkgroep richt zich in zijn algemeenheid op een routeplan richting een duurzame verankering van een kwaliteitsgerichte cultuur in de accountancysector. Naast het ontwikkelen van tools en handvatten, richten de werkgroepleden zich onder meer op het bepalen van een definitie kwaliteitsgerichte cultuur, op onderzoek naar oorzaken voor kwaliteitsfalen, op manieren om een kwaliteitsgerichte cultuur inzichtelijk te maken en daarover te communiceren, en op het verankeren van houding en gedrag in de opleiding. Vanuit SRA leveren Roland Ogink en Wilma Hosang hun inhoudelijke expertise aan de werkgroep.