SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Stagebureau

Alles over de praktijkopleidingen en het Stagebureau

Welkom bij het SRA-Stagebureau. Het Stagebureau van SRA is één van de grootste stagebureaus van Nederland! Wij zijn formeel erkend door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Alle RA- en AA-trainees die werkzaam zijn bij SRA-kantoren, kunnen gebruikmaken van ons stagebureau.


Voorlichtingsbijeenkomst Praktijkscriptiebegeleiding: 18 april

Op maandagmiddag 18 april 2016 organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst praktijkscriptiebegeleiding voor alle RA trainees. Tijdens deze middag geven twee scriptiebegeleiders een presentatie waarbij nader wordt ingegaan op de ondersteuning/begeleiding die een scriptiebegeleider jou kan bieden. Meld je ook aan!
Lees verder >>


Wijzigingen praktijkopleidingen 2016 

Lees wat de nieuwste ontwikkelingen en wijzigingen zijn wat betreft de Praktijkopleidingen.
Lees verder >>


Simulatieopdrachten

Op 16 december 2015 heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding de eindtermen vastgesteld voor de nieuwe theorie-opleiding en praktijkopleiding tot RA en AA. Met de nieuwe eindtermen komt de verplichting tot het uitvoeren van wettelijke controles in de praktijkopleiding AA, oriëntatie Accountancy-MKB te vervallen. Hierdoor zullen de AA-simulaties in de huidige vorm niet meer nodig zijn.  
Lees verder >> 


Praktijkopleiding RA

Alle informatie en benodigde documenten voor de praktijkopleiding RA, waaronder informatie over aanmelden, het gelijkstellingsverzoek en controlewerkzaamheden.
Lees verder >>


Praktijkopleiding AA

Alle informatie en benodigde documenten voor de praktijkopleiding AA, waaronder informatie over de toelatingseisen tot de praktijkopleiding, de Elektronische Leeromgeving en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.
Lees verder >>


Praktijkscriptiebegeleiding

In het derde stagejaar kun je je aanmelden voor scriptiebegeleiding. Vind hier onder andere informatie over aanmelden, scriptieonderwerpen en de kosten voor begeleiding.
Lees verder >>


Organisatie Stagebureau

Informatie over de taken en bevoegdheden van het stagebureau, de kosten om aan de praktijkopleiding deel te nemen en hoe de klachtenprocedure werkt.
Lees verder >>
 


Contact

 Linda van Dijk

Linda van Dijk
lvandijk@sra.nl
T (030) 656 60 60

 Helen Stoelwinder

Helen Stoelwinder
hstoelwinder@sra.nl
T (030) 656 60 60

RA en AA Beoordelaars gezocht

Wij zijn op zoek naar RA en AA beoordelaars die trainees willen begeleiden. Iets voor u?

Lees verder
Competentieprofiel

Omdat de rol van begeleiders cruciaal is in het opleidingstraject van de accountancy-trainee, moeten zij voldoen aan een competentieprofiel.

Meer informatie