Thuis in uw branche

Aanvraag regeling Werktijdverkorting en NOW

FAQ'S van SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 28-4-2020
Kantoor

Vraag SRA-kantoor: kan er een NOW-aanvraag worden gedaan als de wtv-informatie niet uiterlijk op 30 april wordt aangeleverd?

Situatieschets

Als er een wtv-vergunning is aangevraagd en daarop nog niet was beslist, wordt die aanvraag omgezet in een NOW-aanvraag. Het UWV heeft in die gevallen gevraagd uiterlijk 30 april aanvullende informatie aan te leveren, waaronder ook de keuze voor de meetperiode die bepalend zal zijn voor de omvang van de omzetdaling. Voor de keuze van de meetperiode kan dan niet meer worden gewacht tot 31 mei 2020.

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek / UWV

Het UWV heeft bevestigd dat als de gevraagde gegevens niet tijdig worden aangeleverd, de in een NOW-aanvraag omgezette wtv-aanvraag wordt geacht niet te zijn ingediend. Omdat dan dus geen sprake is van een eerdere aanvraag, kan alsnog een NOW-aanvraag worden ingediend en kan de keuze voor de meetperiode dus later worden gemaakt. Men kan dan wachten tot de uiterste termijn die geldt voor NOW-aanvragen om de keuze voor de meetperiode te doen en uiteraard ook om een concretere inschatting van het omzetverlies te kunnen doen.

Heeft u een vraag en bent u SRA-lid, stel deze dan aan onze vaktechnische helpdesk.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren